Bao bì tự hủy & thân thiện môi trường

Túi xốp gắn liền với các hoạt động sinh hoạt hằng

Là là túi nhựa được chọn lựa của nhiều khách

Nhận báo giá